Aldringsprosessen: 5 tegn på aldring

Befolkningen blir stadig eldre. Dette skyldes blant annet faktorer som medisinsk utvikling, ernæring, hygiene og høyere levestandard. Aldringsprossessen starter allerede i ung alder og skillet mellom naturlig aldring og sykdom er nå tydeligere enn før. Aldring er ikke en sykdom, men en prosess som setter en grense for hvor gammel man kan bli.

1: Syn og aldring

Nedsatt syn er nok et av de mest kjente tegnene på aldring. Med alderen blir det ofte vanskeligere å fokusere på forskjellige avstander og mange får behov for lesebriller. Dette blir merkbart for mange rundt 45-årsalder. Andre synsforandringer eller forstyrrelser trenger ikke å være en del av aldringsprosessen, og kan kreve behandling.

Tips: Sørg for å få i deg næringsstoffer som vitamin C og E, sink, omega-3 fettsyrer og lutein. Bruk solbriller ved behov.

2: Hørsel

Redusert hørsel er også normalt ved aldring og omtrent en av tre personer over 60 år har en grad av nedsatt hørsel sammenlignet med tidligere. Opplever man at hørselen endrer seg plutselig bør man undersøke årsaken til dette, aldersrelatert hørselstap oppstår over tid.

Tips: Beskytt hørselen mot større belastninger.

3: Hukommelse og aldring

Et annet kjent fenomen knyttet til aldring er noe redusert hukommelse. Dette kan vise seg ved at man forveksler navn eller glemmer hvor man har lagt fra seg ting og tang. Fenomenet oppstår vanligvis fra og med 70-årsalder, men dette kan variere fra indvid til individ. Evnen til å gjenkjenne ansikter og ting forblir uforandret gjennom livet. Dersom man opplever at hukommelsestapet påvirker funksjonsnivået kan det være grunn til å mistenke sykdom.

Tips: Vær sosial, trim hjernen med for eksempel kryssord og sudoku, hold deg aktiv.

4: Styrke og utholdenhet

Tap av muskelmasse og svekkelse av skjelettet er en del av aldringsprosessen. Hos begge kjønn vil tapet av muskelmasse øke ved høyere alder og man vil bli mer utsatt for beinbrudd. Ved 80-årsalder har man i gjennomsnitt mistet halvparten av gripekraften som ved 30-årsalder.

På den andre siden opplever man mindre reduksjon i utholdenhet. Noe reduksjon vil forekomme som en del av aldringsprosessen, men mindre enn mange tror. Dersom man opplever at utholdenheten reduseres ordentlig, bør man sjekke opp i dette.

Tips: Vær fysisk aktiv, tren gjerne litt styrke og gå turer.

5: Hjerte- og kar

Hjerte- og karsystemet påvirkes også av aldringsprosessen. Når man blir eldre kan ikke hjertet slå like raskt under fysisk aktivitet og stress som tidligere, men antall hjerteslag per minutt under hvile endrer seg lite. Økt stivhet i de store arteriene er også en normal del av aldringen.