Når skal antibiotika brukes?

Flere sykdommer kan behandles med antibiotika, men så lenge høy feber uteblir og man er i god form kan man fint klare seg uten.

Antibiotika er en fellesbetegnelse for medikamenter som dreper eller hindrer økt vekst av bakterier. Medikamentet brukes ved behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier og har hatt mye å si for folkehelsen i flere tiår. Feil bruk kan derimot føre til antibiotikaresistens, noe man nå ser en økt tendens til.

Det finnes flere typer antibiotika og hvilken type som blir tatt i bruk kommer an på hvilken sykdom som skal behandles. To hovedgrupper er bredspektret og smalspektret antibiotika. Den bredspektrede typen dreper mange forskjellige bakterier samtidig, mens den smalspektrede typen dreper færre. Så langt det lar seg gjøre er det lurt å begrense bruken av bredspektret antibiotika. Dette for å hindre at forekomsten av antibiotikaresistens fortsetter å øke. I Norge er den vanligste formen for antibiotika Pencilin. Dette er en smalspektret type som brukes for å behandle flere forskjellige sykdommer.

Likevel kan det noen ganger være nødvendig med en sterkere antibiotikakur og da er den bredspektrede typen nyttig. Bredspektret antibiotika kan være nødvendig i tilfeller hvor bakteriene ikke er så vanlige, og kommer av og til. Dette kan blant annet omfatte gjentagende lungebetennelser eller urinveisinfeksjoner med resistente bakterier som ikke tas av de vanligste kurene.

Antibiotikaresistens

I Norge er det lite resistens mot antibiotika og Pencilin kan brukes mot de vanligste luftveisinfeksjonene. Andre steder i Europa derimot, er det flere tilfeller av antibiotikaresistens og sterkere typer må oftere tas i bruk. Dette er en ulempe for oss da det går utover leveransen av Pencilin. Markedet har blitt så lite at produksjonen av Pencilin ikke prioriteres i like stor grad som før.

I løpet av de siste årene har det blitt økt bevissthet rundt antibiotikaresistens, og dermed anbefales det å bruke smalspektrede typer så langt det lar seg gjøre.

Les mer her:  Klikk.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *