Alle frykter Alzheimers! Dette stoffet kan virke forbyggende….

Alzheimers: Folkesykdommen alle frykter

Virkestoffet i gurkemeie, curcumin, har under laboratoriestudier vist seg å ha en positiv virkning på en rekke tilstander og sykdommer. Nå kan det også tyde på at curcumin kan ha en positiv effekt, inkludert en forebyggende effekt, på Alzheimers også.

Nyere studier viser til gode resultater

En frisk hjerne vs. en hjerne rammet av Alzheimers.

Det har blitt forsket mye på effekten av gurkemeie og curcumin, men det finnes få gode studier. En nyere klinisk studie har nå vist til gode resultater. En dobbel-blind placebo-kontrollert studie publisert i “The American Journal of Geriatric Psychiatry” viser at curcumin ikke bare forebygger hukommelsesproblemer over tid, men faktisk forbedrer dem.

40 personer mellom 50-90 år fikk tilfeldig utdelt 90 mg curcumin-tilskudd eller placebo-tilskudd to ganger daglig i 18 måneder. Alle deltagerne hadde små hukommelsesproblemer, men ingen diagnosen Alzheimers. De gikk gjennom en rekke tester for å se hvordan hjernen var før de begynte med tilskuddene og hjernen ble scannet for de typiske kjennetegnene på Alzheimers (avleiring av flekker, såkalte senile plakk utenfor nervecellene, og nevrofibrillære floker bestående av et protein som kalles tau inne i nervecellene).

Resultatet

Resultatet viste at hukommelsesfunksjonen til de som fikk curcumin-tilskudd økte med 28% i gjennomsnitt over 18 måneder. Tester på depresjon var også forbedret, noe de ikke var for kontrollgruppen som inntok placebo-tilskudd. Det mest overraskende var at hjernescanninger viste signifikant nedgang

Referanser
Journal
Forbes