Denne planten skal kunne bedre hukommelsen

I tusenvis av år har denne planten blitt brukt i naturmedisin i Asia. Den skal blant annet kunne bidra til å bedre hukommelse og kognitve evner. 

I løpet av livet opplever mange mildere eller mer alvorlig hukommelsestap. For de fleste det gjelder hører dette alderdommen til og det er noe de aller fleste ønsker å unngå. Asia har en lang tradisjon med naturmedisin mot en rekke ulike plager og sykdommer. Spesielt én urt har blitt brukt mot hukommelsestap og forskning tyder på at denne kan ha flere gode egenskaper ved seg.

Naturmedisin for bedre hukommelse

Urten med disse fordelene heter Bacopa og er en vannplante fra Asia. Den vokser ofte ved tjern og myrer i Sørøst-Asia og har lang fartstid innenfor tradisjonell naturmedisin i denne delen av verden. 

I land som India og Kina har bacopa, i likhet med gurkemeie, tradisjonelt blitt mye brukt for å forbedre kognitive evner, læreevner, hukommelse og konsentrasjon. Bacopa inneholder virkestoffet bacosider som har mye av fortjenesten for den gode effekten. 

Bacopa vokser ofte ved tjern og myrer i Asia, som her i India.

Studier viser gode resultater

Det har også blitt forsket en del på bacopa for å finne ut hvilken effekt planten egentlig har. En studie utført i 1966 viste at bacopa spesielt økte mengden av den typen nervotransmittere i hjernen som er involvert i læring og resonnering. 

Studier publisert i Journal of alternative and complementary medicin i 2012 så på om bacopa kunne forbedre den kognitive evnen, og da spesielt hukommelse, hos mennesker. Deltagerne var voksne mennesker uten demens eller signifikant kognitiv svikt. De inntok ulike tilskudd av bacopa, over en periode på 12 uker. Totalt 200-450 mg per dag. Spesifikke kognitive tester ble brukt for å komme frem til et resultat og gi svar på om planten kunne ha en effekt. Etter endt periode hadde resultatene på 9 av 17 tester blitt forbedret – på tvers av studiene. Dette tydet på at bacopa hadde gitt resultater.