Bacopa – 3 helsefordeler med bacopa

Bacopa har i årevis blitt brukt i naturmedisin grunnet sine gode egenskaper.

Bacopa er en liten plante fra Asia som tradisjonelt har blitt brukt i naturmedisin grunnet dens positive effekt på en rekke helserelaterte tilstander. Planten vokser ofte ved myrer, sumper og tjern i Sørøst-Asia og det er den delen av planten som befinner seg på overflaten som anvendes i naturmedisinen. Den består blant annet av stoffet bacosider. Det er dette virkestoffet som innehar de positive egenskapene.

1. Bacopa for hukommelsen

Noen opplever at hukommelsen blir dårligere med alderen. Dette gjelder hovedsaklig eldre personer og er noe man gjerne ønsker å unngå. I asiatiske land som India og Kina har bacopa blitt brukt i naturmedisin for å opprettholde kognitive evner, hukommelse, konsentrasjon og evne til læring.

Et studie fra 1966 viser blant annet at inntak av bacopa økte mengden av den typen nervotransimmere i hjernen som er involvert i læring og resonnering. Et annet studie fra 2012 viste at forskningsobjektene fikk forbedrede resultater på kognitive tester etter 12 uker med inntak av bacopa-ekstrakt. Mer forskning trengs, men hittil lover det veldig bra.

Illustrasjon av hjernen

2. Betennelsesdempende effekt

I naturmedisinen har også bacopas betennelsesdempende egenskap blitt trukket fram. I et studie gjort på mus og rotter viste ekstrakt av Bacopa markant betennelsesdempende aktivitet. Dette viser at planten kan ha betydelig betennelsesdempende aktivitet som viser hvorfor den har blitt brukt i helbredelse av forskjellige inflammatoriske tilstander i tradisjonell medisin.

3. Antioksidant

Bacopas virkestoff, bacosider, har også vist seg å være en god antioksidant. Antioksidanter beskytter cellene mot skadelig oksidativt stress og det kan i følge forskning tyde på at de også reduserer risikoen for visse mer alvorlige sykdommer.

Planten har tradisjonelt blitt brukt brukt av mennesker på grunn av sin egenskap som antioksidant. Hovedvirkestoffet i urten, bacosider, har vist seg å kunne beskytte mot frie radikaler.