Derfor fryser du mer enn andre

Er du en av de som fryser uansett hvor mye klær du tar på deg? Det kan det være flere grunner til.

1) Du er slank

Forskning viser at kroppsfasongen din spiller en stor rolle for hvor kald eller varm du er. Man taper varme gjennom overflaten av kroppen. En slankere kroppsfasong med mindre isolasjon har større overflate i forhold til volum. Slanke personer er dermed mer utsatt for varmetap enn personer som er litt større.

2) Lite søvn

Forskere har også en mistanke om at søvn kan påvirke kroppstemperaturen. De vet ikke eksakt hva grunnen til dette er, men de tror at temperaturen er lavere i den delen av hjernen som regulerer kroppsvarme når man er trøtt.

3) Dårlig blodsirkulasjon

En normal og god blodsirkulasjon fører varmen fra kroppskjernen til huden. På denne måten stiger temperaturen og vi kjenner at huden er varm. Personer med dårlig blodsirkulasjon kan dermed ha lettere for å fryse. Dette gjelder også for en del røykere, da røyking kan påvirke blodsirkulasjonen i negativ forstand.

Kilder:
nrk.no