Selv rolig aktivitet kan forlenge livet!

Ny forskning viser at selv helt rolige rusleturer reduserer faren for tidlig død betydelig skriver forskning.no.

Fagfolk har hittil sagt at man må ta i under trening hvis det skal ha noen virkning. Ny studier viser derimot at all aktivitet er viktig og at effekten av svært lite er større en man har visst.
Det nye studiet ble gjennomført med data fra Norge, Sverige, USA og England.

All form for aktivitet er nyttig

I studiet har forskere sammenliknet fysisk aktivitet og dødelighet hos mer enn 36000 personer over 40 år.

De aller fleste var i svært moderat aktivitet. Den minst aktive fjerdedelen beveget seg “moderat intenst” noe som innebærer litt rask gange i to minutter daglig, eller til sammen 15 minutter i uka. Den mest aktive gruppa beveget seg 38 minutter daglig.

Studien hadde en varighet på seks år og i løpet av denne perioden døde det fem ganger flere innenfor den minst aktive gruppen, sammenliknet med den mest aktive.

Noe alle kan klare

I studien ble den faktiske aktiviteten målt med en måler på kroppen til hver enkelt.
Resultatene viser at selv aktivitet med så lett intensitet som hagearbeid og rolig gange reduserer risikoen for tidlig død betydelig.

For å redusere dødelighet med 35 prosent har ekspertene hittil sagt at man må være i moderat til intens aktivitet 3-5 ganger dagens anbefalinger på 2,5time aktivitet i uka. Dette innebærer 7-12 timer per uke.

Forskernes gjennomgang av denne studien viser at hvis man oppfyller dagens anbefalinger på 2,5 time i uka, reduseres dødeligheten med nesten det dobbelte; hele 70 prosent. Som tidligere studier viser, er effekten aller størst for de som er minst fysisk aktive, men det skal altså mindre aktivitet til en tidligere antatt og effekten er større enn forskerne hittil har vist.

Kilder:
Forskning.no