Dette er symptomene på lungebetennelse

Ved lungebetennelse er rask behandling viktig da tilstanden kan være alvorlig.

Lungebetennelse er en betennelse i lungene som følge av en infeksjon med virus eller bakterier. Det er en vanlig sykdom som oftest rammer personer i de yngste og eldste aldersgruppene. De yngste blir som regel rammet på grunn av virus, mens de eldste rammes oftest grunnet bakterier.

Symptomer

Hvilke symptomer og hvilket sykdomsforløp man får kan variere fra person til person. Hos noen oppstår det som akutt sykdom, mens andre får mildere symptomer.
De fleste med lungebetennelse er moderat syke. Det kan starte som en forkjølelse hvor man får plagsom hoste og etter hvert blir moderat tungpusten. Vedvarende feber er vanlig og hos noen oppstår det også smerter i brystet. Disse smertene forverrer seg ofte i enkelte stillinger og ved hoste eller dyp pust.

Oppsummert:
– Starter ofte som forskjølelse
– Plagsom hoste og moderat tung pust.
– Feber
– Eventuelt brystsmerter

Behandling

For de fleste som får påvist lungebetennelse kan behandlingen foregå hjemmefra. Det er viktig at kroppen får ro og hvile slik at man raskere tilheles. Man skal holde seg varm og drikke rikelig med væske. Skyldes tilstanden bakterier behandles man med antibiotika. I alvorlige tilfeller kan det være aktuelt med sykehusinnleggelse.

Les mer her:
www.nhi.no
www.klikk.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *