Forsøk: Brystkreft fjernet av immunforsvaret

Jubel fra dansk forsker, selv om det slett ikke er sikkert at behandlingen virker på andre pasienter.

Én kvinne deltok i det vellykede eksperimentet i USA som kurerte henne for en potensielt dødelig type brystkreft. Ved bruk av immunterapi klarte forskerne å aktivere kvinnens eget immunforsvar til å beskjempe brystkreften som hadde spredt seg ut i kroppen.
En forskningsartikkel utgitt av tidsskriftet Natura Medicine viser at kvinnen ble erklært helt uten sykdomstegn 22 måneder etter første behandling. Dette er første gang forskere har fått så gode resultater med immunterapi mot brystkreft.

Kreftfri etter 22 måneder
Før eksperimentet startet hadde kvinnen fått en rekke andre standardbehandlinger som ikke hadde gitt ønskelig resultat mot den aggressive kreften. Kreftcellene fortsatte å spre seg og det så ikke bra ut.
Forskergruppen fra det amerikanske kreftforskingsinstituttet National Cancer Institute ville lære pasientens immunforsvar å bekjempe kreftcellene på en helt ny måte. I løpet av seks uker kunne forskerne se at kreften krympet. Kvinnen fikk behandling to måneder og etter 22 måneder hadde alle kreftcellene i kroppen hennes forsvunnet.

Det er viktig å huske på at dette eksperimentet bestod av kun én enkelt pasient og at større studier trengs for å vite om dette er en behandlingsform som virker.

Les mer her: httpswww.abcnyheter.no

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *