Eksisterende legemiddel virker lovende mot brystkreft

Et eksisterende anti-psykotisk legemiddel kan bli den første målrettede behandlingen for en aggressiv type brystkreft som er vanskelig å behandle.

En studie utført av universitetet i Bradford (Storbritannia) viser at stoffet pimozid kan redusere kreftcelletall , vekst og spredning i trippel-negativ brystkreft.

Forskerne brukte kunstige-celler og mus som ble implantert med svulster for å undersøke stoffets effekt.

Noen av testene de utførte tyder også på at pimozid kan være effektivt mot ikke-småcellet lungekreft, som er den vanligste formen for lungekreft.

Forskningsteamet har etter suksessen søkt om et patent, og har til hensikt å starte kliniske forsøk på mennesker så snart de får tillatelse.

Trippel-negativ brystkreft har lavere overlevelsegrad og det er økt risiko for gjentakelse. Vi snakker her om den mest aggressive formen for brystkreft. Derfor er dette forskningsresultatet svært spennende.

Det kan leses mer om dette her.