Hvor nære er vi å kurere kreft?

Kreft utgjør rundt 1 av 6 dødsfall i verden ifølge WHO (Verdens helse organisasjon). Bare i USA ble det registrert 1,688,780 nye krefttilfeller og 600,920 kreft-relaterte dødsfall i 2017. Hvor nære er vi egentlig å kunne kurere de fleste former for kreft?

I dag er de vanligste behandlingsformene stråling, cellegift og kirurgi. Hormonterapi brukes for prostatakreft og brystkreft. Det foregår utrolig mye forskning verden over på nye måter å håndtere kreft på en mer effektiv måte og med færre bieffekter.

Styrking av immunforsvarets verktøy

Immunterapi har de siste årene blitt et kjent begrep og er noe man allerede har tatt i bruk. Dette er enkelt fortalt en måte å styrke vårt eget immunforsvar på slik at det kan hindre spredningen av kreftsvulster. Dessverre er mange kreftformer veldig slu og klarer å lure immunforsvaret, eller til og med få det til å hjelpe seg.

Nye studier og forsøk gir oss heldig vis håp. Forskere tror de skal klare å deaktivere forsvarsmekanismen til kreftcellene slik at slik at kroppens forsvar skal bli i stand til å gjøre jobben sin.

Innovative vaksiner og terapeutiske virus

Et forskningsteam fra England klarte å få et terapeutisk virus til å bryte hjerne-blod barrieren, noe som åpner for nye muligheter for å behandle pasienter med aggressiv kreft på hjernen gjennom denne typen immunterapi. Teamet klarte å få et virus til å angripe hjernens kreftceller uten å skade de friske cellene.

Innen immunterapi finnes det noe som heter “dentrittiske vaksiner”. Dette er en strategi hvor dendrittiske celler hentes ut fra kroppen til en person og blir utstyrt med antigener som lærer de å jakte på, og drepe, relevante kreftceller. Disse dendritiske cellene blir da injisert i kroppen til pasienten og immunforsvaret styrkes.

En ny studie i Sveits har funnet en måte å forbedre denne metoden på ved å lage kunstige reseptorer som er i stand til å kjenne igjen og ta over små vesikler som har blitt knyttet til spredningen av svulster i kroppen. I tillegg har man funnet at en kombinasjon av cellegift og immunterapi, hvor man behandler med cellegift først, har en bedre effekt.

Nanopartikler – En revolusjon

De siste årene har et nytt felt innen kreftbekjempelse dukket opp, nanoteknologi. Nanopartikler er mikroskopiske partikler som har åpnet mange øyne, spesielt på grunn av muligheten til å gi oss et presist våpen i kampen mot sykdom.

Nanopartikler kan slå til mot kreftceller eller kreftsvulster uten å skade de friske cellene i nærheten. En annen måte å bruke disse partiklene er ved å sette de inn mot kreft stamceller, som er udifferensierte celler som man har knyttet til motstandsdyktigheten til en del typer kreft. Man fyller opp disse nanopartiklene med medisiner og setter de ut i kroppen for å jakte på kreft stamcellene for å forhindre videre vekst eller tilbakekomst av svulster.

Nye strategier for å sulte svulster

En ny strategi som utprøves er å “sulte” svulstene ved å nekte de det de trenger for å vokse og spre seg. Dette kan være en livline i tilfeller med veldig aggressiv og motstandsdyktig kreft som man ikke klarer å stoppe på andre måter.

En studie så på mulighetene til å stoppe glutamine, en aminosyre vi har naturlig i kroppen, fra å fore kreftcellene. En del kjente kreftformer, slik som brystkreft, lungekreft og kreft i tarmen er kjent for å bruke denne aminosyren for å bistå veksten. Ved å blokkere tilgangen til denne aminosyren har forskerne klart å maksimere effekten av oksidativt stress, en prosess som fører til celledød, på kreftcellene.

Kreftforskning tar syvmilssteg

Forskning på kreft går veldig raskt nå og det forskes på mange metoder og strategier samtidig. Man kommer stadig lengre i kampen mot forskjellige typer kreft og prognosene for å bli kurert for mange typer kreft blir stadig bedre. Det er en lang vei å gå enda for å kunne kurere mange av krefttypene som finnes, men det er grunn til å være optimistisk.