Forskere har laget en ny vaksine med silke fra edderkopper

Ved Universitetet i Geneve har forskere jobbet med en ny type vaksine som kan brukes i vaksiner mot kreft. Vaksiner som stimulerer immunsystemet til å identifisere og ødelegge kreftceller. Den nye metoden benytter seg av syntetisk edderkoppsilke biopolymere.

Immunsystemet vårt består i stor grad av to typer celler. B lymfocytter, som produserer antistoffer vi trenger for å ta knekken på diverse infeksjoner, og T lymfocytter. I krefttilfeller og gjennom noen smitsomme sykdommer slik som tuberkolose trenger T lymfocytter å bli stimulert. Å aktivere denne mekanismen er dessverre mye vanskeligere enn med B lymfocytter og man må bruke et peptid, et lite protein, som dessverre nedbrytes ganske raskt i kroppen ved injesering.

Enkelt forklart så har forskerne i Geneve klart å kapsle inn disse peptidene i en kapsel av en syntetisk edderkoppsilke som gjør at flest mulig av T lymfocyttene blir aktivert og effekten av vaksinen vil bli sterkere. En annen stor fordel er at vaksinen tåler temperaturvariasjoner svært mye bedre enn ellers, noe som er veldig viktig i utviklingsland hvor lagring er et problem.

Denne metoden skal kunne fungere for alle peptider, men utfordringen er å se om man kan benytte den samme teknikken med større antigener brukt i vanlige vaksiner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *