Gåstoler for babyer kan føre til alvorlige skader

Har du kjøpt gåstol til babyen din? Ny studie viser til skremmende høye tall på skader hos babyer som bruker disse i en ny studie som er publisert i en journal for pediatri. Gåstolen har resultert i hundretusener av skader på små barn, hovedsaklig fra fall ned trapper, og stolene utgjør en stor fare uten å gi noen reell fordel.

Forfatterne av studien støtter et totalt forbud av disse stolene som gir barn, som er alt for små, muligheten til å forflytte seg rundt langt over normal evne. Babyene får en mobilitet langt utover normalt og dette uten at de har utviklet noen form for evne til å se farer. De klarer å forflytte seg relativt raskt og foreldre tar kanskje ikke høyde for dette. Babyene er naturlig nysgjerrige og dette er en dårlig kombinasjon med økt mobilitet.

Forskerne fant ut at 90% av alle skadene var på hodet eller nakken og nesten 40% som havnet på sykehuset hadde brudd på hodeskallen. De mener det er uriktig informert om hvor trygge disse er da øvre del av kroppen er svært eksponert for skader. Hovedtyngden av skadene fikk barna som var rundt 8 måneder gamle. Dette er en alder hvor de bare skal krabbe rundt, ikke gå.

Eksperter sier at gåstolene ikke gir barna noen motoriske fordeler, eller raskere utvikling. Det er ingen studier så langt som viser at babyer lærer seg å gå tidligere ved å bruke disse. Mange foreldre bruker disse for å gi seg selv litt ro og hvile, men ekspertene advarer om at dette kan være svært farlig.

Det har heldig vis vært en nedgang i antall ulykker siden salget av disse gåstolene startet på midten av 90-tallet. Det er uansett viktig å informere godt, slik at ikke trenden får en negativ kurve igjen. Det er ikke noe galt i å la barna ligge på magen for å trene musklene sine, på den gode gamle måten, sier ekspertene. Det er slik vi har utviklet oss siden tidenes morgen.

Kilde: Infant Walker-Related Injuries in the United States