Single, barnløse kvinner er lykkeligere, og lever lengre enn andre…

I følge en ny studie, er single barnløse kvinner de mest lykkelige, og kan forvente lengre levealder enn sine etablerte venninner. 

Det er en kjensgjerning at presset på kvinner for å slå seg til ro, og stifte familie med barn, alltid har vært en sterk påvirkningskraft gjennom hele menneskets historie.

I 2019 har vi kommet så langt, at vi alle (I den vestlige verden) kan velge mer eller mindre fritt hvordan vi vil leve. Være seg singel, eller i en familie. 

I en ny studie kommer det klart fram at de single, barnløse kvinnene er de som er mest lykkelige, og som lever lengst. Dette er det The Guardian som melder. 

For menn derimot, er historien en annen. Gifte menn viser seg å være sunnere, og har bedre økonomi enn single mannfolk.
– Det er derfor helt klart mannen som burde gjøre sitt ytterste for å få forholdet til å fungere 😉

Denne studien tar bare for seg heterofile, ingen data foreligger foreløpig på homofile.

Det viser seg at for heterofile kvinner er det å finne “drømmemannen”, og stifte familie kanskje ikke veien til lykke.?  Det er en risiko for at “drømmemannen” faktisk vil gjøre deg ulykkelig, og framskynde en tidligere død..!

Så er du singel, uten barn, og bestemor eller andre maser på deg om å slå deg til ro og få familie… Ja da kan du dele denne informasjonen…