Dette er fordelene med curcumin fra gurkemeie

 

Gurkemeie og curcumin som naturmedisin

Gurkemeie har en lang tradisjon innenfor naturmedisin brukt mot en rekke plager og lidelser. Det er særlig virkestoffet i gurkemeie, curcumin, som har blitt ansett som helsefremmende og det har blitt gjort flere studier på dette i løpet av årene som viser fordelene av gurkemeie.

Betennelsesdempende

Innenfor naturmedisin blir curcumin regnet som et naturlig betennelsesdempende virkestoff. Det har blitt brukt mot betennelsestilstander i flere hundre år. Dette har fanget interesse også i nyere tid og derfor har det blitt gjort flere studier på nettopp denne virkningen.

Gurkemeie er en antioksidantbombe

Gurkemeie innehar også egenskaper som antioksidant. Antioksidanter beskytter cellene i kroppen mot frie radikaler og skadelig oksidativt stress. Frie radikaler er stoffer som dannes fra oksygen når man puster, og er også noen man utsettes for via luftforurensing, alkohol, stress og røyking blant annet. Antioksidanter er dermed nødvendig for at vi skal holde oss sunne og friske.

Muskler og ledd

Curcumin er også kjent som et virkestoff mot stive muskler og ledd. Det har blitt gjort flere studier på virkningen det har på artrose. En studie publisert i 2019 sammenlignet effekten av curcumin og et NSAIDs legemiddel hos personer med artrose i kneet. 139 pasienter inntok enten 500 mg curcumin tre ganger om dagen, eller en tablett av legemiddelet to ganger daglig i en periode på 28 dager. Deltagerne rapporterte selv om virkning på dag 7,14 og 28. På dag 14 og 28 var det ikke stor forskjell mellom effekten av de to. På dag 7 derimot, viste curcumin en betydelig bedre effekt.

Lav biotilgjengelighet

Å bruke gurkemeie som et middel mot sykdom har vist seg å ha et problem; nemlig det som på fagspråket kalles lav biotilgjengelighet. Dette vil si at kroppen tar opp lite curcumin. På grunn av dette har forskere sett etter effektive hjelpestoffer som kan gjøre at virkestoffet kan taes opp i kroppen og gjøre sin jobb. Hittil har spesielt ett hjelpestoff lovet bra for dette formålet.

Best effekt kombinert med bioperine

Dette hjelpestoffet heter bioperine og er et ekstrakt av svart pepper. Bioperine skal ha den egenskapen at det øker biotilgjengeligheten til andre virkestoffer i kroppen og dermed gjør at disse taes bedre opp.

Det er gjort flere studier på bioperine og curcumin, og resultatene lover godt. I en klinisk studie gjennomført ved St. John’s Medical College i India i 1997 så de på kombinasjonen bioperine og curcumin. Resultatet av studien viste at bioperine hadde en rolle i å øke biotilgjengeligheten til curcumin.