Sinne: Når sinne kan være en bra ting

De aller fleste har vært i situasjoner hvor sinne tar overhånd og at ubehagelige følelser bobler opp fra innsiden. 

Sinne kan oppstå av ulike grunner. Noen ganger som en reaksjon på familie og venners handlinger, en uforutsett hendelse, en avtale man mistet eller et uhell. Andre ganger er man sint på seg selv. Mange har lært at sinne alltid er negativt og er noe man må holde for seg selv. Man blir fortalt at man må gi slipp på sinnet så raskt som mulig, men er det noe mer ved sinne enn bare intense negative følelser? Kan det å være sint føre til noe konstrukivt?

Det finnes utallige tips og triks der ute om sinnemestring. Eksempler på dette kan være å telle til 10, kontrollert pusting, yoga og gå en tur i naturen. Alle disse fremgangsmåtene kan være gode hjelpemidler for å ta kontroll over følelsene sine, men det finnes også fordeler med noen former for sinne. Sinne er en ekte og legitim emosjon som kan lære oss å håndtere ubehag og skuffelse. Det de fleste sinnemestringsbøkene ikke nevner er at i blant kan sinne være en bra ting. I korte tidsperioder kan det hjelpe oss med utvikle oss til komplekse, medfølende og ydmyke mennesker. 

Sinne forbereder kroppen på handling

Sinne kan trigge fight-or-flight responsen vår som frigjør adrenalin i kroppen. Dette gjør at man blir ordentlig våken med skjerpet fokus. Adrenalin gir kroppen ekstra energi slik at man er klar for å takle det som kommer i veien. Dersom kroppen holder seg i fight-or-flight-modus over lengre tid kan det føre til kroniske helseproblemer, men det midlertidige adrenalinrushet man får i visse situasjoner kan være hjelpsomt. Dette betyr ikke at man skal gå rundt og være sint, spesielt ikke ubegrunnet, men i visse situasjoner kan sinne være en hjelpsom motivator som gjør at vi tar til handling.

Sinne motiverer oss til å ta til orde

Noen ganger blir man sint på grunn av noe urettferdig man ser eller skader påført andre. Sinne som oppstår på bakgrunn av dette kan motivere oss til å handle på vegne av dem. Noen ganger er ikke det motsatte av sinne glede, men apati. Med andre ord; når man ser noen bli urettferdig behandlet og det gjør en sint, kan sinne være det som gjør at man handler.

Gir mulighet for innsikt

Ofte er sinne en midlertidig vikar for en annen følelse. For eksempel kan man føle seg såret, redd eller sjalu, men underbevisstheten dekker over disse følelsene med sinne for å beskytte en selv. I likhet med fysisk smerte kan det å føle på sinne være et signal om at det finnes et uadressert problem man bør vie mer oppmerksomhet til. Hvis man kan lære seg å legge merke til hva som trigger eget sinne, kan man få verdifull innsikt om seg selv som kan hjelpe en å vokse som person. 

For eksempel hvis man legger merke til at man føler deg sint hver gang noe man ikke kan kontrollere skjer, kan det være et signal om at man føler frykt for fremtiden. Deretter kan man begynne å få en bedre forståelse for hvorfor man er redd for dette.

Stille før stormen

Når man blir sint oppstår det fysiske prosesser og endringer i kroppen. Pulsen øker, kroppstemperaturen kan øke og pusten blir kortere. Hvis man undertrykker sinnet sitt for lenge, vil sinnesymptomene mest sannsynlig vedvare, potensielt med negative konsekvenser. Tillater en seg derimot å føle på og anerkjenne sinnefølelsen, og uttrykke den på en kontrollert måte, vil det ha en beroligende effekt når sinnefølelsen avtar. Dette gjør at kroppen kan nullstille seg og fokusere slik at man kan gå videre, i stedet for å prøve å opprettholde sinnsro samtidig som sinnefølelsen vedvarer. Det viktigste er at man ikke uttrykker sinne ved å behandle andre dårlig, eller ved å si ting man vil angre på senere.

Sammendrag

Alle emosjoner, både de som føles bra og de som føles dårlig, kan være både nyttig og skadelig. Emosjonene i seg selv er ikke dårlig, men hvordan man velger å respondere til dem er opp til en selv. Mens det ikke er bra å la følelsene ta styring og drive ens atferd, er det heller ikke bra å ignorere dem. I stedet bør man ta fordel av mulighetene emosjonene sine gir, slik at man kan lære seg selv bedre å kjenne.

Andre artikler
Derfor fryser du mer enn andre >>