Studie viser at lakseprotein kan redusere BMI

Lakseprotein har fanget interessen til forskere verden over. Studier har gitt gode resultater og viser blant annet at lakseprotein både kan gi lykkefølelse og redusere BMI med mer.

Den ganske ferske studien som viser at lakseprotein reduserer BMI hos mennesker har blitt godkjent og publisert i Journal of Obesity & Weight Loss Therapy i USA.

Studien som har fått det lange navnet “A Placebo-Controlled, Randomized Study on the Impact of Dietary Salmon Protein Hydrolysate Supplementation on Body Mass Index in Overweight Human Subjects” viser at et daglig inntak av hydrolysert lakseprotein over en periode på 42 dager reduserer BMI på opptil 5,6% hos testpersonene som var overvektige.
(4 markører knyttet opp til forbrenning ble også påvirket i positiv retning. Gallsyre, interleukin-6, Pre-heparin lipoprotein lipase, og adiponektin)
Testpersonenene hadde et normalt kosthold og aktivitetsnivå under hele studien som altså varte i 42 dager.

Studien viser klart at lakseprotein-hydrolysat kan være et virkningsfullt hjelpemiddel i kampen mot overvekt og redusere befolkningens BMI.

Hele studien kan leser her